Avoin kirje Suomen Yrittäjät ry:n johdolle

Oheisen avoimen kirjeen myötä eroan Suomen Yrittäjät ry:n jäsenyydestä. Mittani yksinkertaisesti täyttyi, eikä moraalini jätä muuta vaihtoehtoa. Aihetta on käsitelty muun muassa linkin takaa aukeavassa Kansan Uutisten artikkelissa.

Olen järjestönne jäsen, pienyrittäjä, se jonka puolia pidetään korulauseissa. Viime aikoina olen kuitenkin ulostulojenne vuoksi joutunut miettimään, saanko jäsenmaksulleni mitään vastinetta. Valitettavasti olen tullut siihen tulokseen, että vastine ei ole edes nolla vaan negatiivinen.

Rationaalisena talousihmisenä siis täten ilmoitan eroavani Suomen Yrittäjät ry:n jäsenyydestä. Tämä johtuu jäsenyyden aiheuttamasta maineriskistä omalle yritykselleni sekä ylipäätään yrittäjyydelle. Oli aikoja, jolloin Suomessa pystyi ylpeänä ilmoittamaan olevansa yrittäjä, mutta ne ajat ovat takanapäin johtuen Suomen Yrittäjien epäonnistuneesta ”edunvalvonnasta”, joka leimaa yrittäjät itsekkäiksi, ahneiksi, omaa etuaan tavoitteleviksi ja yhteiskunnasta vähät välittäviksi kusipäiksi.

Muun muassa esitykset irtisanomissuojan heikennyksestä ja lakko-oikeuden murtamisesta eivät ole tätä päivää vaan kaikuja yli sadan vuoden takaisesta yhteiskunnasta. Esimerkiksi alennettu työntekijän irtisanomissuoja voi tulla pienyrittäjälle kalliiksi, koska osaava työvoima toki tiedostaa riskin ja vastineeksi haluaa pienyrityksessä korkeampaa palkkaa kuin turvallisemmassa suuremmassa yrityksessä. Suomen Yrittäjät ry pyrkii myös murtamaan työntekijöiden laillista järjestäytyneisyyttä kehottamalla jäsenyrityksiään maksamaan työntekijöille työsuhde-etuna yleisen työttömyyskassan jäsenyyden. Mitä puolestaan tulee paikallisen sopimisen vaatimiseen, sitä ei voi perustella ainakaan työehtosopimusta parempien etujen neuvottelemisella työntekijälle, koska se on täysin mahdollista jo nyt.

Järjestön eduskuntavaaliohjelma sisältää samoja haikailuja maailmaan, joka toivottavasti ei enää palaa. Esimerkiksi lukukausimaksut korkeakouluihin, yksityisten yliopistojen perustamismahdollisuus ja korkerakouluverkon karsiminen viittaavat siihen, että korkeakoulutus halutaan varata ainoastaan maksukykyisten lapsille. Listaamattomien osakeyhtiöiden veroetujen puolustaminen on perusteetonta suurten ja varakkaiden yritysten suosimista – ei ole perusteltua, että listaamattomat suuryritykset voivat maksaa osinkoja omistajalleen 150 000 € siten, että veroprosentti on 7,7! Harvempi pienyrittäjä vähillä tuloillaan pääsee noin matalille veroprosenteille.

Työntekijöiden kyykytysesityksiä suunnitellessaan Suomen Yrittäjät ry on unohtanut, että emme enää elä orjayhteiskunnassa vaan työntekijät ovat menestyvän yrityksen tärkein voimavara. Suomen ei kannata olla halpatuotantosiirtomaa vaan perustaa taloudellinen menestyksensä korkeaan osaamiseen ja jalostusarvoon. Työntekijöiden kaltoinkohtelu ja oikeuksien kaventaminen eivät tätä edistä. Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi ja täten työnantajankin etu.

Yllä mainituista syistä en katso Suomen Yrittäjät ry:n ajavan etuani tai edustavan arvomaailmaani millään tasolla. Siksi sanoudun tästä eteenpäin irti järjestön toiminnasta ja kehotan muitakin sen jäseniä miettimään, kannattavatko he todella kyseisenlaista politiikkaa ja arvomaailmaa, joka lisää vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välillä.

Ystävällisin terveisin

Alia Dannenberg
Toimitusjohtaja
Lukema Oy