Minua hävettää olla Suomen Yrittäjien jäsen!

Suomen Yrittäjien viimeisin provokaatio saa minut harkitsemaan, onko kyseiseen järjestöön kuulumisessa mitään mieltä. Järjestö nimittäin haluaa rapauttaa työntekijöiden ammattiliittoihin järjestäytymistä kehottamalla jäsenyrityksiä maksamaan työntekijöiden puolesta ammattiliittojen ulkopuolisen yleisen työttömyyskassan eli niin sanotun ”Loimaan kassan” jäsemmaksut.

Ilmoitan täten julkisesti, että en tätä kehoitusta tule noudattamaan! Asia ei minua käytännössä vielä koske, koska olen toistaiseksi yksinyrittäjä, mutta jo aiemmin olen miettinyt, miten menettelisin työnantajana. Haluaisin kohdella työntekijöitäni hyvin, haluaisin, että heillä olisi neuvotteluvoimaa ja voimakkaat taustajoukot puolestapuhujina ja tukena. Se ei olisi minulta mitenkään pois (toisin kuin yrittäjäjärjestön propaganda antaa ymmärtää). Haluaisin olla työntekijöiden oikeuksista huolehtiva työnantaja – sellainen, jolle tultaisiin mielellään töihin.

Siispä teen tässä julkisen lupauksen tulevaisuuden varalle: tulevien työntekijöideni työsuhde-etuihin kuuluu se, että yritykseni maksaa heidän puolestaan minkä tahansa ammattiliiton jäsenmaksun. Toivoisin muiltakin yrittäjiltä tämänkaltaista avausta.

Vielä muutama lakitekninen näkökulma:

  • On mahdollista, että Suomen Yrittäjien avaus on perustuslain kannalta ongelmallinen: siinä puututaan (rahallisilla kannustimilla) henkilökohtaiseen oikeuteen kuulua tai olla kuulumatta ammattiyhdistysliikkeeseen. Voi olla, että tästä syystä joudun itse laajentamaan yritykseni työsuhde-edun käsittämään ammattiliittojen ohella myös yleisen työttömyyskassan jäsenyyden.
  • Lain mukaan työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä (Työsuojelulain 2. luku 2 §). On mahdollista, että yrittäjäjärjestön kehotuksen noudattaminen on myös tämän lain vastaista, koska työttömyyskassamaksujen maksaminen työsuhde-etuna koskee vain osaa työntekijöistä eli ammattiliittoon kuulumattomia (tämä sovellettuna myös omaan tarjoukseeni, katso edellinen).