Tarkastusaineiston kokoaminen

Usein toiminnantarkastuksen valmistumista pitkittää se, että saamassamme tarkastusaineistossa on puutteita. Puutteiden selvittely aiheuttaa asiakkaalle lisäkustannuksia. Ohessa on kunnossa olevan tarkastusaineiston tarkastuslista:

 • Tilinpäätös, jonka on allekirjoittanut toimivaltainen hallitus. Tilinpäätökseen kuuluu ainakin tuloslaskelma, tase ja liitetiedot (asunto-osakeyhtiöllä myös vastikerahoituslaskelma ja talousarvio).
 • Yleisin tilinpäätöksen puute on huonosti laaditut (tai jopa puuttuvat) liitetiedot. Mikäli liitetiedoissa olevat puutteet ovat pahoja, joudumme usein pyytämään korjaamaan niitä ennen kuin voimme allekirjoittaa toiminnantarkastuskertomuksen. Tämä johtuu siitä, että liitetiedoille on asetettu laissa sisältövaatimuksia, jotka tunnetaan huonosti. Mikäli liitetietojen sisältövaatimukset pohdituttavat, niin älä arkaile yhteydenottoa asiakaspalveluumme, sillä meiltä löytyy apua liitetietojen muotovaatimusten täyttämiseen.
 • Toimintakertomus, mikäli kirjanpitovelvollisen on se laista, säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä johtuen laadittava.
 • Rahoituslaskelma, mikäli kirjanpitovelvollisen on se laista, säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä johtuen laadittava.
 • Kirjanpitoaineistoon kuuluvat pääkirja, päiväkirja, tilikohtainen tuloslaskelma ja tase, numeroidut tositteet (kuitit) ja tiliotteet ja vahvistukset tilien ja mahdollisten lainojen saldoille.
 • Hallituksen ja yhtiökokouksen/vuosikokouksen allekirjoitetut pöytäkirjat.
 • Ajantasainen kauppa- tai yhdistysrekisteriote.
 • Voimassaolevat yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys.
 • Osake/osakasluettelo tai yhdistyksen jäsenluettelo.
 • Dokumentit pysyvistä rasituksista (rasitustodistus), vastuista ja kiinnityksistä (mikäli sellaisia on).
 • Tiedot mahdollisista osakesiirroista (kopio osakekirjojen siirtomerkinnöistä ja kauppakirjat).

Näillä pääsee jo todella pitkälle.