Coachaus ja koulutus

Business coachaus

Business coach auttaa asiakasta kirkastamaan tavoitteensa, löytämään suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja aikatauluttamaan toimenpiteet. Coachaussessio kestää tunnin tai 90 minuuttia asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja sessioiden väli voi olla viikosta muutamaan viikkoon. Business coach haastaa asiakasta kehittymään. Coachaus on luottamuksellista, jotta vaikeitakin liikesalaisuuksiin liittyviä asioita voitaisiin käsitellä vapautuneesti tutkien. Coachaus on mahdollista toteuttaa etänä netin välityksellä. Coachauksen tavoitteet voivat olla henkilökohtaisia tai työhön liittyviä, esimerkiksi kuinka johtaja kehittää johtamistaitojaan.

Business coachauksen ohjeellinen hinta alkaen 200 €/h + alv. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt coachingkokonaisuuksista sähköpostitse: asiakaspalvelu@lukema.eu

Ryhmä- tai tiimicoachaus

Ryhmä- tai tiimicoachaus on tarkoitettu esimerkiksi tiimeille, hallituksille, johtoryhmille tai vaikkapa yrityksen keskijohdosta kootulle ryhmälle. Coachaus auttaa tiimiä kirkastamaan tavoitteensa, ryhmän jäseniä sovittamaan henkilökohtaiset tavoitteet organisaation tavoitteiden kanssa ja löytämään toteuttamiskelpoisen tien tavoitteiden saavuttamiseen. Coachauksen avulla on mahdollista ratkoa tiimin työskentelyyn liittyviä ongelmia ja rakentaa luovaa luottamuksen ilmapiiriä. Coachauksen avulla on mahdollista selkeyttää organisaation tavotteita, laatia strategioita ja löytää tie tuloksellisuuteen. Ryhmä- tai tiimicoachaus on mahdollista toteuttaa etänä netin välityksellä.

Ryhmä- tai tiimicoachauksen ohjeellinen hinta alkaen 400 €/h + alv. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt coachingkokonaisuuksista sähköpostitse: asiakaspalvelu@lukema.eu

Ryhmä- tai tiimicoachaus on mahdollista toteuttaa työparilla coach + työterveyteen erikoistuva psykologi, mikä antaa erityistä syvyyttä tiimitaitojen kehittämiseen, yhteistyön parantamiseen ja tiimin tuloksellisuuden lisäämiseen. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt työparicoachauksesta sähköpostitse: asiakaspalvelu@lukema.eu

Tuloksellisuus

Lukema Oy:n lähtökohta strategiseen johtamiseen on tuloksellisuus. Tuloksellisuus koostuu vaikuttavuudesta, ihmisten osallistamisesta oman työnsä suunnitteluun, työhyvinvoinnista ja tehokkuudesta. Tuloksellinen strateginen johtaja ei ole autoritäärinen komentelija, vaan kysyy alaisiltaan, miten hän voisi auttaa alaisiaan tekemään työnsä paremmin – hän antaa alaisille valtaa oman työnsä suunnitteluun ja vastuuttaa, ja johtaa valmentavalla otteella.Lukema Oy coachaa, konsultoi tai kouluttaa johtoasemassa oleville ihmisille tuloksellista strategista johtamista ja sen menetelmiä.

Koulutus

Koulutuksen aihe voi käytännössä olla mitä vaan strategisen johtamisen, talouden, yritysjuridiikan, hallinnon ja talouden tarkastamisen, prosessien optimoinnin, taloushallinnon, julkisten hankintojen tai kuntahallinnon/juridiikan alalta. Koulutus voi olla koko- tai puolipäiväinen ja sen sisältöä on tilausvaiheessa mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja siihen on tarvittaessa mahdollista liittää asiakkaan oppimisprosessin kannalta hyödyllisiä räätälöityjä tehtäviä tai työpajoja. Koulutukset on mahdollista toteuttaa etänä netin välityksellä.

Seuraava hinnasto on ohjeellinen (hintaan vaikuttaa osallistujien määrä, matkustamisen tarve:ja muut liikkuvat osat):

 • 2 h koulutus alkaen 550 € + alv 24 % + mahdolliset matkakorvaukset
 • Puolen päivän koulutus alkaen 1000 € + alv 24 % + mahdolliset matkakorvaukset
 • Koko päivän koulutus (8 h)  alkaen 1800 € + alv 24 % + mahdolliset matkakorvaukset

Koulutustunti sisältää 15 minuutin tauon ja 45 minuuttia koulutusta.

Johtamiseen liittyviä koulutuksia on mahdollista toteuttaa työparilla strategisen johtamisen asiantuntija + työterveyteen erikoistuva psykologi, mikä antaa erityistä syvyyttä johtamisen teeman käsittelyyn ja ongelmien ratkaisemiseen. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt työparikoulutuksesta sähköpostitse: asiakaspalvelu@lukema.eu

Mahdollisia koulutussisältöjä ovat esimerkiksi::

 • Tuloksellinen strateginen johtaminen
  Tuloksellisuus koostuu vaikuttavuudesta, ihmisten osallistamisesta oman työnsä suunnitteluun, työhyvinvoinnista ja tehokkuudesta. Tuloksellinen strateginen johtaja ei ole autoritäärinen komentelija, vaan kysyy alaisiltaan, miten hän voisi auttaa alaisiaan tekemään työnsä paremmin – hän antaa alaisille valtaa oman työnsä suunnitteluun ja vastuuttaa, ja johtaa valmentavalla otteella.
  Hallituksille, johtoryhmille,tiiminvetäjille, johtajille ja päälliköille
 • Kirjanpito ja tilinpäätös tutuiksi
  Mitä ovat tuloslaskelma, tase, liitetiedot jne., ja mitä niillä tehdään?
  Kaikille yhdistysten hallinnossa toimiville sekä yrittäjille
 • Yritysjuridiikan peruskoulutus
  Aloitteleville ja vähän edistyneemmille yrittäjille
 • Yhdistyslainsäädännön peruskoulutus
  Kaikille yhdistysten hallinnossa toimiville
 • Hallinnon ja talouden tarkastaminen
  Sisältää myös tavallisimpien menettelyvirheiden ja väärinkäytösten tunnistamisen.
  Yhdistysten ja yritysten toiminnantarkastajille
 • Kuntapäättäjän ABC
  Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuttaminen. Sisältää myös perustiedot kunta- ja hallintolainsäädännöstä.
  Kaikille kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
 • Tarkastuslautakunnan jäsenen peruskoulutus
  Sisältää myös tavallisimpien menettelyvirheiden ja väärinkäytösten tunnistamisen.
  Tarkastuslautakuntien jäsenille
 • ”Maan tapa” eli rakenteellinen korruptio julkisissa hankinnoissa
  Hankintalaki ja sen väärinkäyttö julkisella sektorilla.
  Tarkastuslautakuntien jäsenille ja yleisesti kuntapoliitikoille
 • Kuntakonserni ja sen yhtiöt
  Yhtiöiden valvonta, tarkastaminen ja mitä se tarkoittaa.
  Tarkastuslautakuntien jäsenille ja yleisesti kuntapoliitikoille
 • Kestävyysvajeesta tuottavuusloikkaan – poliittista talousjargonia suomeksi
  Valveutuneille kansalaisille ja poliitikoille paikallistasolta valtakunnalliselle tasolle
 • Veronkierto ja siihen puuttuminen
  Valveutuneille kansalaisille ja päättäjille paikallistasolta valtakunnalliselle tasolle
 • Kansantalouden toiminta ja keskeiset käsitteet
  Kaikille taloustieteestä ja -teoriasta kiinnostuneille
 • Uusklassisen talousteorian kritiikki ja mitä sen jälkeen
  Kaikille taloustieteestä ja -teoriasta kiinnostuneille
 • Tiedettä yleistajuisesti
  Aihealueet: kvanttifysiikka, fysiikka yleisesti, fysiikan filosofia, tieteenfilosofia, tähtitiede, matematiikka, taloustieteet, tieteellinen laskenta ja datan käsittely
  Kaikille kiinnostuneille, sisältö räätälöitävissä osallistujien mielenkiinnon mukaan

Koulutusten pituus voi vaihdella muutamasta tunnista useampaan päivään asiakkaan tarpeen mukaan. Jos listalta ei löydy tarvitsemaasi koulutusta, niin tiedustele – räätälöimme sen toiveidesi mukaisesti!

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt sähköpostitse: asiakaspalvelu@lukema.eu