Tutkimus

Lukema Oy tekee myös korkeatasoista tutkimusta, olkootpa sitten kyse yritystutkimuksesta, data-analyysistä tai teoreettisesta perustutkimuksesta. Jos tarvitsette räätälöidyn selvityksen vaikkapa tuotantoprosessinne pullonkauloista, analyysin ja ennusteen talouden sektorin kehityksestä, yritystutkimuksen yrityskaupan arvonmäärityksen pohjaksi tai mitä vaan, missä analysoidaan datamassaa, tehdään loogisia päätelmiä, mallinnetaan tai simuloidaan vaikutuksia, olette tulleet juuri oikeaan paikkaan ja pyytäkää tarjous! Ongelmanne on tehty ratkaistaviksi!

Seuraava lista sisältää julkisen perustutkimuksen, jossa Lukema on ollut tutkimusinstituuttina. Niihin tutustumalla saa käsityksen, mikä on moderneja analyysimenetelmiä ja numeronmurskaustaitoja hyödyntäen mahdollista. Ennen siirtymistään Lukema Oy:n yrittäjäksi Alia Dannenberg oli kansainvälisesti tunnettu tieteellisen laskennan guru, joka useilla tieteenaloilla ratkoi tietokoneavusteisesti aiemmin ratkaisemattomana pidettyjä ongelmia.

Alia Asha Dannenberg, Matti Estola & Anna Dannenberg (2019): A dynamic theory of economics: What are the market forces?. Hyperion International journal of Econophysics & New Economy, Vol 12, issue 1, 7-18.

Alia Asha Dannenberg & Matti Estola (2018): Willingness to pay in the theory of a consumer. Hyperion International journal of Econophysics & New Economy, Vol 11, issue 1 ,49-70.

Muita olennaisia Alia Dannenbergin tieteellisiä julkaisuja.

Matti Estola & Alia Asha Dannenberg (2016): Newtonian and Lagrangian mechanics of a production system. Hyperion International journal of Econophysics & New Economy, Vol 9, issue 2, 7-26.

Matti Estola & Alia Asha Dannenberg (2012): Testing the neo-classical and the Newtonian theory of production. Physica A 391(24):6519–6527.

Alia Asha Dannenberg (2012): Arvopaperimarkkinapetoksen aiheuttaman vahingon matemaattisesta määrittämisestä. Pro Gradu -tutkielma.

Alia Asha Dannenberg (2011): On the fundamentals of coherence theory / Koherenssiteorian perusteista. Väitöskirja (ISBN 978-952-10-5328-3).